Vi gynnar våra bin!

Guldsandbi på ängsvädd Guldsandbi på ängsvädd

För att gynna binas livsmiljö har vi satt upp insektshotell vid odlings-lotterna. Vi klipper inte gräset där, så att blommorna kan stå kvar och ge föda åt bina. 
Det finns dessutom ett rödlistat bi i vårt område, guldsandbiet. Med hjälp av Länsstyrelsen ska vi försöka hjälpa detta bi genom att skapa gynnsamma livsmiljöer, som sandhögar och plantering av ängsvädd.