Intern-tv:n avstängd

Intern-Tv:n har, trots flera upplivningsförsök, fått stänga ner för gott. Vi hänvisar alla boende till denna hemsida och information i trapphusen tills vidare. Styrelsen tittar på en digital lösning för fortlöpande, intern information.