Motioner till Årsmötet

Årsmötet kommer att vara torsdag 21 november kl 19, i Torslandaskolans matsal F -5.  Motioner kan lämnas in senast 30 september.  Sedvanlig kallelse tillsammans med årsberättelsen delas ut senast två veckor före årsmötet. / Styrelsen