Målning av socklar

Underhåll och målning av socklarna skulle ha börjat vecka 19, men har blivit försenat. Arbetet startar troligen v 20 istället, med husen 41-43, 45-47 och 49-51. Därefter följer nästa tre hus, 53-55 osv. Alla föremål, som t ex krukor och grillar, behöver flyttas ut minst tre meter från husväggen.