Betalparkering

Från och med 1/6 2020 får besökande betala 3 kr/tim för att stå på besöksparkeringen. Alla boende har fått ett parkeringskort och medföljande information om villkor. OBS! I Nyhetsbrevet för juni finns nya och uppdaterade villkor! Parkeringsbolaget heter Västia Parkering AB och telefonparkeringstjänsten (laddas ner som app i telefonen) heter Parkster.