Laddstationer

Nu är laddstationerna för elbilar på plats på parkeringen med infart Runskriftsgatan. De tre besöksparkeringarnas laddstationer är öppna för allmänheten, övriga endast för boende och till ett lägre pris. Läs mer om detta under medlemsinformation.