Motioner till stämman

Torsdag 26 november kl 19 har föreningen sin årsstämma. Kallelse med information om lokal kommer i brevlådan tillsammans med årsredovisningen. Motioner till stämman ska vara inlämnade senast 30 september.