HSB BRF NOLERED ligger mellan Fornborgsgatan och Runskriftsgatan i Torslanda. Området byggdes i slutet av 60-talet och stod klart 1969. Det består av 16 tvåvåningshus innehållande 152 bostadsrätter om 2, 3 eller 4 rok. Alla lägenheter har ett tillhörande förråd i samma uppgång, säkerhetsdörrar och inglasade balkonger, antingen i söder- eller västerläge. 

Det finns 99 garageplatser, 92 parkeringsplatser samt 19 gästparkeringar.  Husen värms genom fjärrvärme.

Föreningen har en expedition, en cafélokal, två tvättstugor med mangelrum, målarlokal, gym, bastu, gästlägenhet, loppisrum, samt flera soprum och cykelrum. I varje uppgång finns även ett gemensamt förråd där barnvagnar kan ställas. Fritidskommittén anordnar regelbundet trivsamma och uppskattade aktiviteter i den nyrenoverade cafélokalen.

Alla lägenheter har tillgång till fast telefoni, bredband (100 mb) och TV med Comhems basutbud av analoga kanaler. 

Lekplatsen är modernt utrustad och populär bland barnen. Den ligger väl skyddad från gator och trafik mitt i bostadsområdet. Alldeles intill  finns en tennisplan.

Det finns jordlotter för odlingsintresserade, fruktträd och bärbuskar att plocka av. Rabatterna vid husen sköts av trädgårdsgruppen eller de boende själva. Under gemensamma städdagar höst och vår  hjälps vi åt att göra fint i området.

Vi har en miljöstation med infart från Fornborgsgatan, och fyra gånger per år kommer en container för grövre avfall.

Förutom löpande underhåll har större investeringar gjorts:
2003-2004  Nya fasader och inglasade balkonger.
2011 Nya säkerhetsdörrar till alla lägenheter.
2012 Relining av alla avloppsrör.
2016 Upprustning av lekplatsen med nya lekredskap.
2018 Spolning av alla avloppsrör.
2019 Asfaltering av gångar i området.