Renovering & underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. 

Renoveringar som berör vatten, värme, el och ventilation måste godkännas av styrelsen. Inför en sådan renovering behöver du lämna in en blankett där du förklarar vad som ska göras, och styrelsen gör sedan en efterbesiktning av arbetet. Blanketten finns att ladda ner här till höger, eller kan hämtas på expeditionen.

Bärande väggar får aldrig ändras eller tas bort. Kontrollera med styrelsen innan du börjar med dina projekt.

Bostadrättsinnehavaren ansvarar för att informera hantverkarna om de trafikregler som gäller inom området.

Allt yttre underhåll ansvaras av föreningen. Förutom löpande underhåll har större investeringar gjorts:
2003-2004  Nya fasader och inglasade balkonger.
2011 Nya säkerhetsdörrar till alla lägenheter.
2012 Relining av alla avloppsrör.
2016 Upprustning av lekplatsen med nya lekredskap.
2018 Spolning av alla avloppsrör.
2019 Utökad belysning samt ny asfaltering av gångar i området.
2020 Laddstolpar planeras, betalparkering införs, gymmet rustas upp.

HSB Brf Nolered
Org nr 757202-6008