Valberedning

Lennart Ekström,  Fbg 5                       031-562947
Marie Halldin, Fbg 67                            0705 366705
Malin Norin, Fbg 49                                0700 823970