Service

Föreningens medlemmar utser på stämman en styrelse som ansvarar för ekonomi, administration, drift och underhåll, och där vissa tjänster köps av HSB. Men alla är förstås med och bidrar på olika sätt till vår gemensamma boendemiljö. Tillsammans skapar vi vår förening! I menyn till vänster hittar du det mesta föreningen har att erbjuda. Tips och engagemang är välkomna!

Personal 
Föreningen har en heltidsanställd fastighetsskötare, medan förtroendeman och lokalvårdare är anställda på deltid. Expeditionen finns på Fornborgsgatan 51/gavel. Tel: 031-56 26 48. Mail: brf.nolered@gmail.com

Engagerade medlemmar
Utöver styrelsen väljs också en fritidskommitté som ordnar trivsamma och mycket uppskattade aktiviteter för medlemmarna.  Se kalendern här på hemsidan, intern-TV:n samt anslag i trapphusen.

Många i föreningen delar generöst med sig av sina kunskaper och förmågor inom  olika områden, till exempel när det gäller reparationer och underhåll, skötsel av rabatter och grönområden, flagghissning, snöröjning och mycket annat. Det är inte bara värdefullt för sammanhållningen utan sparar också utgifter för föreningen, och därmed oss alla! Tag gärna kontakt med expeditionen om du vill bidra!
 

Hjärtstartare

Det finns en hjärtstartare uppsatt vid nr 31, gaveln. 

Jourtelefon till styrelsen (endast nödfall):
0723-661100

Swish

Betala med Swish:
123 355 4763

Läs här om olika frågor och svar som HSB samlat från sina medlemmar!

Hjärtstartare
Hjärtstartare