Ängsprojekt

Föreningen har två pågående ängsprojekt i området, ett vid odlingslotterna och ett i Bigården mellan längorna 25-27 respektive 13-17.  Sommaren 2019 påbörjades omvandlingen av gräsmattan vid odlingslotterna till äng. Gräset klipptes endast två gånger och gräsklippet krattades undan för att magra ut jorden. Ängsblommor trivs bäst i mager jord. Redan våren 2020 kunde vi glädjas åt att ängsbräsman hade kommit upp! Där måste fröna ha legat och bidat sin tid i gräsmattan! Under våren 2020 togs en del av gräsmattan bort och ängsfrön såddes in, för att skynda på processen. Där kommer nu ettåriga växter, som blåklint och vallmo. Fleråriga dröjer tills nästa år. Detta arbete fortsätter tills hela området blir äng. I fruktträden har vi satt upp insektshotell.

Projekt Bigården startade våren 2020, efter en förfrågan från Länsstyrelsen om föreningen ville hjälpa det utrotningshotade guldsandbiet, som ska finnas någonstans i vår närhet. Guldsandbiet vill ha en sandhög att bo i och mat i form av nektar från ängsvädd och åkervädd. Detta har vi ordnat, plus lite fler ängsväxter och ett fint staket runtom ängen, som är ca 60 kvadratmeter. Biet är litet, 8-11 mm, och har en glänsande, guldgul bakkropp. Och det sticks inte! Nu har blommorna börjat komma, och vi har sett  humlor, bin och fjärilar.  Om drottning guldsanbi hittar hit blir vi förstås jätteglada!
Mer gräsyta kommer att tas bort i Bigården för att ge ytterligare plats åt ängsväxterna. Till hösten slår vi ängen och låter klippet ligga kvar några dagar så att blommorna kan fröa av sig. 

Vill du hjälpa till? Kontakta expeditionen!

HSB Göteborg uppmanar föreningar att gynna  biologisk mångfald.
 

Läs mer i dessa artiklar om gräsmattor, ängar och bin:

Ängsbräsma vid odlingslotterna, maj 2020.
Blåklint och vallmo i Bigården, juni 2020.