Bilplatser

Föreningen har 91 parkeringsplatser,  95 garageplatser och 21 gästparkeringar. Parkeringsplatserna med infart Runskriftsgatan har laddstationer för plug-in-bilar. 

Parkeringsplats

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 200 kr/mån. Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. På Runskriftsgatans platser finns även laddboxar för plug-in-bilar. Appen som behöver laddas ner heter Plugsurfing. Anmäl till expeditionen om du behöver en parkering med laddbox! Några parkeringsplatser är reserverade för besökande, och från och med 1/6 2020 införs betalparkering på dessa platser. Se mer info nedan!.

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på tre ställen, två vid infarterna från Fornborgsgatan med 14 respektive 4 platser, och en vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. På Runskriftsgatans platser finns även laddboxar för plug-in-bilar på gästparkeringen. Appen heter Plugsurfing. Från och med 1/6 2020 införs betalparkering via företaget Västia Parkering AB. Appen som behöver laddas ner heter Parkster, och parkeringen kostar f n 3 kr/tim eller max 20 kr/dygn. Boende som har ett parkeringskort får stå 3 timmar gratis på besöksparkeringen. 

Plugsurfing app

                     Parkster app