Bilplatser

Föreningen har 95 parkeringsplatser,  95 garageplatser och 17 gästparkeringar. Parkeringsplatserna med infart Runskriftsgatan har laddstationer för plug-in-bilar. 

Parkeringsplats

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 200 kr/mån. Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. F n är det kö till extra p-platser. På Runskriftsgatans platser finns även laddboxar för plug-in-bilar. Appen som behöver laddas ner heter Plugsurfing. Anmäl till expeditionen om du behöver ladda din elbil! Några parkeringsplatser är reserverade för besökande, och från och med 1/6 2020 införs betalparkering på dessa platser. Se mer info nedan!.

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på två ställen, en med infart från Fornborgsgatan med 14 platser, och en vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. På Runskriftsgatans platser finns även laddboxar för plug-in-bilar på gästparkeringen. Appen heter Plugsurfing. Från och med 1/6 2020 införs betalparkering via företaget Västia Parkering AB. Appen som behöver laddas ner heter Parkster, och parkeringen kostar f n 3 kr/tim eller max 20 kr/dygn. Boende som har ett parkeringskort får stå 3 timmar gratis på besöksparkeringen om man registrerar parkeringen i appen som boende.

Plugsurfing app

                     Parkster app