Bilplatser

Föreningen har 92 parkeringsplatser,  99 garageplatser och 19 gästparkeringar. Föreningen undersöker f n möjligheten till el-laddstolpar på några parkeringsplatser.

Parkeringsplats

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 200 kr/mån. Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. Några parkeringsplatser är reserverade för besökande, och boende får inte använda dessa annat än för max 3 timmar.

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på tre ställen, två vid infarterna från Fornborgsgatan med 14 respektive 4 platser, och en vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. Boende får inte använda dessa annat än för max 3 timmar.