Bilplatser

Föreningen har 92 parkeringsplatser,  99 garageplatser och 19 gästparkeringar.

Parkeringsplats

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 100 kr/mån (en höjning till 200 kr planeras till 1/1 2020).Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. Några parkeringsplatser är reserverade för besökande, och boende får inte använda dessa annat än för max 2 timmar, ej över natten.

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på tre ställen, två vid infarterna från Fornborgsgatan med 12 respektive 4 platser, och en vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. Boende får inte använda dessa annat än för max 2 timmar, ej över natten.