Bilplatser

Föreningen har 91 parkeringsplatser,  95 garageplatser och 21 gästparkeringar. Under 2020 kommer el-laddstolpar att sättas upp vid  några parkeringsplatser.

Parkeringsplats

Parkeringsplats ingår i avgiften för varje lägenhet. Om du hyr garage förlorar du parkeringsplatsen, men kan i mån av tillgång få hyra en extra plats för 200 kr/mån. Här gör vi individuella bedömningar utifrån behovet av fler än en bilplats. Några parkeringsplatser är reserverade för besökande, och från och med 1/6 2020 införs betalparkering på dessa platser. Se mer info nedan!.

Garage

Garage finns att hyra för 275 kr/månad. Anmäl intresse till expeditionen! I dagsläget är det ingen kö till garagen.

Gästparkering

Gästparkeringarna finns på tre ställen, två vid infarterna från Fornborgsgatan med 14 respektive 4 platser, och en vid infarten från Runskriftsgatan med 3 platser. Från och med 1/6 2020 införs betalparkering via företaget Västia Parkering AB. Appen som behöver laddas ner heter Parkster. Boende som har ett parkeringskort får stå 3 timmar gratis på besöksparkeringen. 

                     Parkster app