Försäkring för bostadsrätt

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för alla bostadsrättsinnehavare, vilket innebär att du inte behöver en egen sådan.  Egen hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren.