Renovering & underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Bärande väggar får aldrig ändras eller tas bort. Kontrollera med styrelsen innan du börjar med dina projekt.

Renoveringar som berör vatten, värme, el och ventilation måste godkännas av styrelsen. Inför en sådan renovering behöver du lämna in en ansökan med bifogade hantverksintyg där du förklarar renoveringsplanen.  Styrelsen gör sedan en bedömning och fattar beslut om att godkänna eller avslå. Efter renoveringen görs en besiktning av arbetet. Ansökningsblanketten finns att ladda ner här till höger, eller kan hämtas på expeditionen.

Tänk på att inte borra/spika  under vardagar före kl 8.00, helgdagar före kl 9.00, och inte efter kl 20.00.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera hantverkarna om de trafikregler som gäller inom området. 

Allt yttre underhåll ansvaras av föreningen.