Renovering & underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Läs mer i dokumentet till höger, "Underhåll av din bostadsrätt".

Renoveringar som berör vatten, värme, el och ventilation måste godkännas av styrelsen. Inför en sådan renovering behöver du lämna in en blankett där du förklarar vad som ska göras, och styrelsen gör sedan en efterbesiktning av arbetet. Blanketten finns att ladda ner här till höger, eller kan hämtas på expeditionen.

Bärande väggar får aldrig ändras eller tas bort. Kontrollera med styrelsen innan du börjar med dina projekt.

Tänk på att inte borra/spika  under vardagar före kl 8.00, helgdagar före kl 9.00, och inte efter kl 20.00.

Allt yttre underhåll ansvaras av föreningen.