Renovering & underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. 

Renoveringar som berör vatten, värme, el och ventilation måste godkännas av styrelsen. Inför en sådan renovering behöver du lämna in en blankett där du förklarar vad som ska göras, och styrelsen gör sedan en efterbesiktning av arbetet. Blanketten finns att ladda ner här till höger, eller kan hämtas på expeditionen.

Bärande väggar får aldrig ändras eller tas bort. Kontrollera med styrelsen innan du börjar med dina projekt.

Tänk på att inte borra/spika  under vardagar före kl 8.00, helgdagar före kl 9.00, och inte efter kl 20.00.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att informera hantverkarna om de trafikregler som gäller inom området. 

Allt yttre underhåll ansvaras av föreningen.