Utemiljö & trafik

Vi har en trivsam och sommartid grönskande utemiljö med stora ytor att umgås på! 

Den nyligen upprustade lekplatsen ligger mitt i området, skyddad från trafik. Det finns tennisbana, grillplats, odlingslotter, fruktträd, bärbuskar och välskötta rabatter. Flyttbara bänkbord kan användas för middag utomhus när vädret tillåter. Vid odlingslotterna har insektshotell satts upp i träden, och vi klipper inte gräsmattan där för att låta blommorna ge näring åt våra bin. 

Hundar får inte rastas i området, och katter bör hållas under uppsikt så de inte gör sina behov i sandlådor och odlingslådor. Det finns papperskorgar uppsatta på flera ställen för skräp. 

Varje vår och höst samlas vi för att städa och göra fint. Se datum i kalendern!

I princip har vi förbud för motorfordonstrafik inom området. Det är endast tillåtet för på- och avstigning för rörelsehindrade, samt för lastning och lossning av tyngre gods till lägenheterna. Endast de asfalterade körbanorna är tillåtna för trafik, alltså inte de smala gångarna framför entréerna. Tänk på att Räddningstjänsten måste kunna komma fram!

För flyttning av tyngre gods finns en fyrhjulig kärra att låna i soprummet på gaveln nr 31. Nyckel för att öppna bommarna kan lånas av fastighetsskötaren eller förtroendeman. Parkering framför bommarna är absolut förbjudet!