Utemiljö & trafik

Vi har en trivsam och sommartid grönskande utemiljö med stora ytor att umgås på! 

Den nyligen upprustade lekplatsen ligger mitt i området, skyddad från trafik. Det finns tennisbana, grillplats, odlingslotter, fruktträd, bärbuskar och välskötta rabatter. Flyttbara bänkbord kan användas för middag utomhus när vädret tillåter. Vid odlingslotterna har insektshotell satts upp i träden, och vi klipper inte gräsmattan där för att låta blommorna ge näring åt våra bin. Våren 2020 planerar vi en anpassad miljö för det rödlistade guldsandbiet, som finns i vår närhet.

Hundar får inte rastas i området, och katter bör hållas under uppsikt så de inte gör sina behov i sandlådor och odlingslådor. Det finns papperskorgar uppsatta på flera ställen för skräp. 

Varje vår och höst samlas vi för att städa och göra fint. Se datum i kalendern!

I princip har vi förbud för motorfordonstrafik inom området. Det är endast tillåtet för på- och avstigning för rörelsehindrade, samt för lastning och lossning av tyngre gods till lägenheterna. Endast de asfalterade körbanorna är tillåtna för trafik, alltså inte de smala gångarna framför entréerna. Tänk på att Räddningstjänsten måste kunna komma fram! Lägenhetshavare som anlitar hantverkare ansvarar för att dessa får information om trafikreglerna.

För flytt av tyngre gods med bil finns en släpkärra att låna hos fastighetsskötaren. En fyrhjulig dragkärra för att dra tyngre föremål i området står i soprummet på gaveln nr 31. Nyckel för att öppna bommarna kan lånas av fastighetsskötaren eller förtroendeman. Parkering framför bommarna är absolut förbjudet!